Kořeny - Oddílovky

2019
KÁCOV
2007 Kácov 8.oddil ___ 2019 Kácov 1.+2. oddil
2006 Benetice 4.oddíl ___ 2019 Kácov 3.oddíl
2007 Kácov 5.oddíl ___ 2019 Kácov 4.oddíl
2004 Bezděz 5.oddíl ___ 2019 Kácov 5.oddíl
2007 Kácov 4.oddíl ___ 2019 Kácov 6.oddíl
2001 Řadov 7.oddíl ___ 2019 Kácov 7.oddíl
2007 Kácov 7.oddíl ___ 2019 Kácov 8.oddíl
2007 Kácov 2.oddíl ___ 2019 Kácov 9.oddíl
2007 Kácov vedoucí ___ 2019 Kácov vedoucí
Rok: